Hvilken nettleser anbefaler dere?

For å spille av innhold fra Viaplay gjennom Internet Explorer, Safari*, og tidligere versjoner av Mozilla Firefox, trenger man mediespeilleren Microsoft […]

Installere Microsoft Silverlight

Installere Microsoft Silverlight Videospilleren på Viaplay benytter seg av programvaren Microsoft Silverlight. Derfor anbefaler vi at man har den seneste […]